Origen

Engimàtica, neix l’any 2.012 de la mà de Sergi Gil López, Enginyer Industrial, amb àmplia experiència en el món de l’automatització i l’optimització de processos industrials per a la indústria alimentaria i química. Participant en totes les etapes del cicle de vida: disseny, fabricació, muntatge, posada en marxa, certificació, manteniment i millora continua d’equips i instal·lacions de procés.

Treballant com a Enginyer Freelance i Integrador de Sistemes, en diferents projectes d’automatització industrial a nivell nacional i internacional.  Especialitzant-se, l’any 2.017, en Industria 4.0 i Ciberseguretat Industrial.

L’ajudem a

📷 Fer una fotografia de l’estat dels Sistemes de Control i Automatització Industrial (IACS) dels nostres clients, descobrir actius ocults, evaluar els riscos, analitzar vulnerabilitats, proposar contramesures.

🏰 Fortificar les teves instal·lacions mitjançant la defensa en profunditat, la segmentació en zones i conductes segons la norma ISA/IEC-62443.

🧰 Col·laborem amb fabricants de maquinaria, integradors de sistemes, enginyeries i clients finals per a que els seus nous projectes d’automatització integrin la ciberseguretat al llarg de tot el seu cicle de vida (disseny, selecció de components, fabricació, programació, implementació, producció, manteniment, modificacions i desmantellament).

🔎Avaluar el seu grau de maduresa en Ciberseguretat Industrial, per tal de conèixer el punt de partida i poder fer un seguiment de la seva evolució.

📃 Definir les Polítiques de Ciberseguretat i a comunicar-les als treballadors de manera entenedora.

📚 Implantar un Sistema de Gestió de la Ciberseguretat Industrial (SGCI) en la seva organització i millorar la seva resiliència per tal de ser capaços de recuperar-se d’un Ciberatac.

🎓 Formar i conscienciar els seus treballadors a protegir-se, a reconèixer intents d’estafa i a saber actuar davant un ciberatac.

🎓 Formar i conscienciar a directius i empresaris sobre Frameworks i Normatives de Ciberseguretat Industrial, Plans de contingència i com aquests poden ajudar a la seva empresa a ser Ciber-resilient.

LA NOSTRA MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida de les persones, ajudant a les empreses a unir els mons IT/OT de forma segura enfront a Ciberatacs.

Sergi Gil López

Enginyer Industrial - E.T.Informàtica de Sistemes - Màster en Industria 4.0 - Màster en Ciberseguretat