Indústria 4.0 i Transformació Digital

La unió dels entorns IT/OT

La transformació digital i la irrupció de la Indústria 4.0 està transformant la concepció dels sistemes d’automatització i control industrial (IACS), passant d’un model aïllat, en el qual els sistemes de control industrial no tenien connectivitat amb la resta de l’empresa o Internet, a un model basat en la interconnexió no només amb la xarxa empresarial, sinó directament al núvol.

Aquesta necessitat de connectivitat creixent per accedir a la informació de les màquines i dels processos, pot suposar un greu risc, si no es realitza de manera adequada. Avui en dia, encara és habitual trobar sistemes de control que utilitzin Windows XP, Windows 2000 o Windows 7, ja que cicles de vida de més de 20 ó 30 anys són habituals en el sector industrial. Dotar de connexió a internet a aquests equips, que fa anys que no tenen suport d’actualitzacions de seguretat i que poden comptar amb un gran nombre de vulnerabilitats, pot posar en greu risc la seguretat tant del procés com de tota l’empresa.

Aquesta connectivitat ha comportat la unió de les xarxes empresarials de IT i les xarxes productives de OT, dos tipus de xarxes amb característiques i necessitats oposades, que fa que els sistemes de defensa de les xarxes IT no siguin suficients per protegir-les i requereixin de nous mètodes de protecció.

El creixent augment de el nombre d’atacs intencionats, tant a infraestructures crítiques, com a sistemes de control industrial, com d’atacs accidentals, fa necessari incloure la ciberseguretat en totes les etapes del cicle de vida d’un sistema ciber físic, des de la concepció fins a la posada fora de servei. Per minimitzar l’impacte econòmic, de producció, de seguretat, mediambiental, d’imatge, de prestigi, etc., que poden arribar a posar en joc la continuïtat de l’empresa.