Fortificació de Sistemes d’Automatització i Control Industrial (IACS) segons ISA/IEC 62443

Els Sistemes d’Automatització i Control Industrial (IACS) han estat tradicionalment aïllats de la xarxa empresarial i Internet. I la gran majoria de protocols industrials no tenen cap tipus de seguretat integrada. Pel que es tracta de sistemes insegurs per naturalesa. La transformació digital i la Indústria 4.0, ha comportat la connexió de les xarxes de control OT a les xarxes empresarials IT, exposant els IACS a tota mena de ciberatacs des de la xarxa empresarial, Internet o el Cloud.

És responsabilitat del propietari del IACS assegurar la seva seguretat enfront de ciberatacs. La norma ISA/IEC 62.443 i la defensa en profunditat proporcionen un marc flexible per abordar i mitigar les vulnerabilitats de seguretat actuals i futures dels Sistemes d’Automatització i Control, al llarg de tot el seu cicle de vida.