Una auditoria o diagnòstic de ciberseguretat industrial li permetrà prendre les mesures adequades per protegir-se davant d’un ciberatac extern o intern:

  • Conèixer l’estat de les seves instal·lacions industrials enfront de ciberatacs.
  • Identificar amenaces, vulnerabilitats i punts dèbils.
  • Entendre els riscos als que s’enfronten les seves instal·lacions.
  • Rebre recomanacions de contramesures i millora.

També li pot interessar:

Fortificación de IACS según ISA/IEC 62443

Hacking Ético & Pentesting OT

Formación en Ciberseguridad Indutrial para Técnicos