AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL

Comptem amb més de 20 anys d’experiència dins del món de l’automatització i el control de processos industrials.

Automatització de Maquinaria i Processos Industrials

Programació de Controladors Lògics Programables (PLC) i Panells d’Operador (HMI), arrencadors, variadors, PIDs, instrumentació, etc., per al control de maquinària, plantes pilot, reactors, bancs de proves, etc.

Treballem amb les principals marques de mercat: GE / Emerson, Schneider / Telemecanique, Omron, Siemens, Rockwell / Allen-Bradley, Unitronics, etc.

Possibilitat d’equipar la maquinària amb sistema d’accés remot segur per a tasques de teleserveis, captura, recollida i enviament de dades per a la seva posterior anàlisi via cloud.

Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA)

Programació, manteniment i actualitzacions de versió de SCADAs iFIX, RSLogix, WinCC, etc.

Disseny d’interfícies d’usuari d’alt rendiment (High Performance HMIS) segons ISA-101.

Gestió d’Alarmes d’Alta Eficiència segons ISA 18.2. Racionalització d’alarmes.

Historització, Analítica i Informes

Implementació de programaris de historització per a la recol·lecció i agregació de dades industrials de sèries temporals.

Captura de dades des de diversos orígens: PLCs, IIoT, OPC UA, MQTT, etc., integrant-los amb diferents bases de dades mitjançant consultes SQL.

Generació d’informes automàticament a partir d’esdeveniments, programació o sota demanda. DreamReports, Pluto, etc.

Comunicacions Industrials Teleservei i Datalogging

Programació i configuració de routers industrials (eWON) que permeten fer teleserveis i obtenir informació de les seves màquines a través de la captura, recollida i enviament de dades per a la seva posterior anàlisi via cloud.