SERVEIS DE CIBERSEGURETAT IT/OT PER A PIMES

Seguretat de la Informació (IT)

 • Disseny, suport i manteniment de xarxes IT
 • Protecció de dades personals (RGPD I LOPDGDD)
 • Esquema Nacional de Seguretat (ENS)
 • Certificació ISO/IEC 27001
 • Responsable de la Seguretat de la Informació (CISO) Extern
 • Auditories de Ciberseguretat: xarxes, aplicacions, web, cloud
 • Hacking Ètic i Pentesting IT
 • Hardening de Servidors Windows i Linux
 • Securització de Xarxes
 • Anàlisis Forense i Peritatge Judicial
 • Còpies de Seguretat Segures a prova de Ransomware 
 • Sistema de Teletreball Segur

Seguretat Industrial (ISC/OT)

 • Disseny, suport i manteniment de xarxes OT
 • Programació de PLCs i SCADA
 • Configuració Accessos Remots Segurs a Màquines
 • Segmentació en Zones i Conductes segons ISA/IEC 62443
 • Hardening de Servidors
 • Auditories de Ciberseguretat en Entorns Industrials
 • Hacking Ètic i Pentesting OT
 • Anàlisis Forense OT i Peritatge Judicial

Cursos de Conscienciació

 • Cursos Presencials i Online en Directe Bonificables
 • Detecció de Correus Maliciosos (Phishing i Ransomware)
 • Seguretat de la Informació
 • Protecció del Lloc de Treball
 • Dispositius Mòbils i Teletreball

 

Formació en Ciberseguretat

 • Hacking Ètic i Gestió de la Seguretat (Inicial) (20h)
 • Hacking Ètic i Gestió de la Seguretat (Avançat) (20h)
 • Ciberseguretat en Entorns Industrials i Infraestructures Crítiques (20h)
 • Auditories de Sistemes Industrials  OT (20h)
 • Formació a mida (Consulta’ns)