Les necessitats del mercat i dels clients estan en constant canvi i cada vegada ho fan amb més rapidesa, el que avui és nou demà ja és vell, el que avui serveix demà ja no serveix, els productes i serveis apareixen i desapareixen cada vegada amb més rapidesa.

Cada dia apareixen noves tecnologies més complexes, nous competidors a nivell local i global, nous productes i serveis a menor cost i amb millors prestacions i característiques, noves regulacions i condicionants, etc.

Integrar la innovació en el sí de les organitzacions s’ha convertit en una necessitat per mantenir la competitivitat i assegurar la supervivència de les empreses, siguin de la mida que siguin.